DS BABYjump

 

Dětská skupina BABYjump

webové stránky: http://dsbabyjump.eschool.cz/

FB stránka: https://www.facebook.com/detskaskupinaBABYjump/

Spolek VIVAjump provozuje od 1.6.2018 dětskou skupinu. 

Na vybudování a provoz jsme získali prostředky v rámci výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí - Operační program Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Kapacita je maximálně 12 dětí ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky.

Dětská skupina má své vlastní webové stránky, kde najdete veškeré potřebné informace.

Studio JUMP Agentura LB

© 2013 Vytvořila společnost Pro-idea.cz